Mini-Z

McLaren MP12C GT3

McLaren MP12C GT3

McLaren MP12C GT3

McLaren MP12C GT3

McLaren MP12C GT3

Basis: Kyosho Mini-Z White Kit
Fahrwerk: DoSlot
Decals: Colorado