Mini-Z

Audi R8 LMS Ultra

Audi R8 LMS Ultra

Audi R8 LMS Ultra

Audi R8 LMS Ultra

Audi R8 LMS Ultra

Basis: Kyosho Mini-Z White Kit
Fahrwerk: MJ
Decals: Patto